Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 5 - GS.TS. Nguyễn Chiến

Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 5 - Kênh và công trình trên kênh có nội dung trình bày khái quát, kênh, cống trên hệ thống kênh, cầu máng, xi phông ngược, dốc nước, bậc nước và một số nội dung liên quan khác.

Từ khóa: Công trình thủy lợi, Hệ thống thủy lợi, Công trình trên kênh, Cống trên hệ thống kênh, Xi phông ngược, Thiết kế kênh

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận