Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Chiến

Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 1 - Hệ thống thủy lợi và các công trình trên hệ thống thủy lợi có nội dung trình bày các khái niệm chung, các loại công trình thủy lợi, các nguyên tắc chung về thiết kế công trình trên hệ thống thủy lợi và một số nội dung liên quan khác.

Từ khóa: Công trình thủy lợi, Hệ thống thủy lợi, Thiết kế công trình, Nguyên tắc thiết kế công trình, Phân loại công trình thủy lợi, Vai trò thủy lợi

ppt 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận