Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 4 - GS.TS. Nguyễn Chiến

Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 4 - Cống ngầm dưới đê, đập có nội dung trình bày khái niệm, phân loại cống ngầm, tính toán thuỷ lực cống ngầm, cống lấy nước có áp, tính toán kết cấu cống ngầm, một số cấu tạo chi tiết, phân đoạn cống bằng khớp mềm.

Từ khóa: Công trình thủy lợi, Hệ thống thủy lợi, Cống ngầm dưới đê, Cống ngầm dưới đập, Phân loại cống ngầm, Tính toán thuỷ lực cống ngầm

ppt 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận