Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 3 - GS.TS. Nguyễn Chiến

Bài giảng Công trình trên hệ thống thủy lợi: Chương 3 - Cống lộ thiên có nội dung trình bày các kiến thức chung, phân loại cống, các bộ phận của cống, dòng chảy ngoằn ngoèo - biện pháp khắc phục.

Từ khóa: Công trình thủy lợi, Hệ thống thủy lợi, Cống lộ thiên, Phân loại cống, Bộ phận của cống, Dòng chảy ngoằn ngoèo

ppt 46 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận