Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 1 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 1 Giới thiệu chung về nguồn gốc quá trình hình thành than, cấu tạo hóa học của than, thành phần hóa học của than, động học các phản ứng chính của quá trình, công nghệ cháy, công nghệ nhiệt phân than, công nghệ khí hóa than, công nghệ phụ trợ, ứng dụng chính của công nghệ khí hóa than Sản xuất nhiên liệu tổng hợp (F-T).

Từ khóa: Công nghệ cháy, Thành phần hóa học than, Tác động môi trường, Công nghệ hóa than, Công nghệ khí hóa than, Cấu tạo hóa học than

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/07/2015 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận