Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 3 (tt) - GV. Văn Đình Sơn Thọ

Mục tiêu chính của phần 3 Thành phần hóa học của than và nhiên liệu rắn thuộc bài giảng Công nghệ chuyển hóa than có nội dung trình bày về thành phần thạch học, thành phần nguyên tố, thành phần kỹ thuật, các tính chất vật lý.

Từ khóa: Thành phần hóa học than, Thành phần thạch học, Thành phần nguyên tố, Công nghệ hóa than, Công nghệ khí hóa than, Cấu tạo hóa học than

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/07/2015 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận