Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 2 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

Mục tiêu của phần 2 Nguồn gốc quá trình hình thành than thuộc bài giảng Kinh doanh quốc tế có kết cấu nội dunbg như sau: các thành phần của thực vật, quá trình biến đổi hóa học khi tạo than, các giai đoạn của quá trình tạo than, các điều kiện ảnh hưởng quá trình tạo than.

Từ khóa: Quá trình hình thành than, Thành phần thực vật, Biến đổi hóa học than, Công nghệ hóa than, Công nghệ khí hóa than, Cấu tạo hóa học than

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/07/2015 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận