Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 1 do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Đối tượng và nhiệm vụ môn học, sơ đồ tính của công trình, phân loại công trình, các nguyên nhân gây ra nội lực, biến dạng, chuyển vị, các giả thiết – nguyên lý cộng tác dụng.

Từ khóa: Cơ học kết cấu, Bài giảng Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 1, Phân loại công trình, Nguyên lý cộng tác dụng

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/08/2018 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận