Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chương 2 trình bày về "Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, các loại liên kết, cách nối các miếng cứng thành hệ bất biến hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Từ khóa: Cơ học kết cấu, Bài giảng Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 1, Phân tích cấu tạo hình học, Hệ bất biến hình, Các loại liên kết

ppt 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/08/2018 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận