Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương mở đầu - PGS.TS. Đỗ Kiến Quốc

Chương mở đầu của bài giảng Cơ học kết cấu có cấu trúc nội dung được chia làm 5 mục: Mục 1 Khái niệm môn học, mục 2 Sơ đồ tính của công trình, mục 3 Phân loại công trình, mục 4 Các nguyên nhân gây nội lực và chuyển vị, mục 5 Các giả thiết và nguyên lý cộng tác dụng.

Từ khóa: Bài giảng Cơ học kết cấu, Cơ học kết cấu, Kỹ thuật xây dựng, Sơ đồ tính của công trình, Nội lực và chuyển vị, Nguyên lý cộng tác dụng

pdf 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/03/2017 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận