• Lý thuyết kiểm toán

  Lý thuyết kiểm toán

  Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán. Bản chất của kiểm toán. Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mỗi quan hệ giữa kiểm toán với kế toán. Các loại hình tổ chức kiểm toán. Kiểm toán viên, Tổ chức và hoạt động của công tu kiểm toán độc lập. Chuẩn mực kiểm toán. Kiểm toán trong môi trường ứng dụng...

   179 p dtu 24/02/2012 162 34

 • Bài tập NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

  Bài tập NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

  Cùng với việc biên soạn Giáo trình Nguyên lí kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa trên nội dung Giáo trình này. Trên tinh thần phục vụ giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN đã được nhóm giảng viên trẻ của...

   74 p dtu 05/10/2012 228 22

 • Bài tập nguyên lý kế toán

  Bài tập nguyên lý kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   11 p dtu 05/10/2012 216 15

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực...

   226 p dtu 16/05/2012 176 15

 • Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   13 p dtu 05/10/2012 189 14

 • Bài tập nguyên lý kế toán

  Bài tập nguyên lý kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   39 p dtu 05/10/2012 185 13

 • Ngân sách nhà nước

  Ngân sách nhà nước

  . Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail c. Các vai trò khác

   10 p dtu 24/02/2012 133 11

 • GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

  GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

  Doanh nghiệp: • Là một chủ thể kinh tế độc lập • Có quyền ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình • Bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường • Có tư cách pháp nhân • Hoạt động hợp pháp với tư cách là một đơn vị kinh doanh Mục tiêu của doanh nghiệp: • Tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá...

   32 p dtu 16/05/2012 166 10

 • Bài tập kiểm toán

  Bài tập kiểm toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   16 p dtu 05/10/2012 175 9

 • Đề thi liên thông môn nguyên lý kế toán

  Đề thi liên thông môn nguyên lý kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   11 p dtu 05/10/2012 533 9

 • NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Kế toán tài chính chi phối quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính. Trong phạm vi của các hướng dẫn dựa trên những nguyên tắc kế toán được thừa nhận (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), mục tiêu của kế toán tài chính là trình bày một cách rõ ràng tình hình tài chính của công ty cho các cổ đông hoặc những người cho vay hiện tại và tương...

   23 p dtu 16/05/2012 149 9

 • Trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  Trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các...

   11 p dtu 05/10/2012 374 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê