Tài liệu công nghệ thông tin

Lập trình trên Windows khó và phức tạp hơn nhiều so với lập trình trên
DOS. Tuy nhiên lập trình trên Windows sẽ giải quyết được một số vấn đề
khó khăn trong môi trường DOS như xây dựng giao diện người dùng, quản
lý bộ nhớ ảo, độc lập thiết bị vào ra, thâm nhập Internet, khả năng chia sẻ
tài nguyên, ...

Từ khóa: thiết bị nhập liệu, đồ họa, kỹ thuật lập trình, mạng internet, computer network, môi trường DOS

pdf 70 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận