Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL Server - Võ Phước Linh

Mục tiêu của cuốn sách Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Visual Basic - SQL Server là cung cấp kiến thức về những công cụ kết hợp Visual Basic và SQL Server ở mức độ cao cấp. Người đọc sẽ được hướng dẫn cách nhanh nhất để tiếp cận những kiến thức mới. Với 12 chương và 3 phần phụ lục có nội dung được trình bày có hệ thống và logic cuốn sách sẽ lài tài liệu bổ ích dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Từ khóa: Visual Basic SQL Server, Cơ sở dữ liệu, Lập trình cơ sở dữ liệu, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật lập trình, Ứng dụng công nghệ thông tin

pdf 498 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/09/2014 | Lượt xem:279 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 31

Đăng nhập để bình luận