Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL Server - Võ Phước Linh

Mục tiêu của cuốn sách Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Visual Basic - SQL Server là cung cấp kiến thức về những công cụ kết hợp Visual Basic và SQL Server ở mức độ cao cấp. Người đọc sẽ được hướng dẫn cách nhanh nhất để tiếp cận những kiến thức mới. Với 12 chương và 3 phần phụ lục có nội dung được trình bày có hệ thống và logic cuốn sách sẽ lài tài liệu bổ ích dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.