Giáo trình Wincc cho hệ thống Scada

Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu Scada điển hình Supervisory Control and Data Aquisition System. Hệ điều hàng sử dụng cho WinCC5.0: Win 2000 service Pack 2, WinNT Service Pack 5. Hướng dẫn lập trình WinCC cho hệ thống Scada. Tài liệu dành cho những sinh viên đang học ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành lập trình.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, lập trình, kĩ nghệ phần mềm, hệ thống Scada, WinCC, hệ thống tự động, hệ thống siemens

pdf 134 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận