Quản trị thương hiệu

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.

Từ khóa: Quản trị thương hiệu, nhãn hiệu thương mại, kinh tế thị trường, sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, sản xuất kinh doanh

pdf 137 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận