Chương II: Bảo mật hệ thống

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Từ khóa: Mô tả dữ liệu, kỹ thuật dữ liệu, xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị dữ liệu

pdf 28 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:10/11/2012 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận