Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng: Phần mềm ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

HQTCSDL quan hệ: là phần mềm để tạo lập CSDL theo mô hình CSDL quan hệ và thao tác
trên CSDL đó. Các tính năng của HQT CSDL quan hệ - Khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài - Truy nhập số lượng lớn thông tin một cách hiệu quả. - Được xây dựng trên mô hình dữ liệu (quan hệ)- Ngôn ngữ cấp cao để định nghĩa và thao tác dữ liệu.
(Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL)- Đồng bộ các truy nhập cạnh tranh - Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và thẩm quyền truy nhập - Phục hồi

Từ khóa: database, lập trình dữ liệu, thủ thuật máy tính, hệ quản trị, dữ liệu máy tính, quản trị dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ

pdf 70 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận