Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định quản lý chuẩn xác và đánh giá được các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó giúp cho những đối tượng quan tâm đi tới những dự đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các quyết định phù hợp với lợi ích của chính họ. Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

Từ khóa: tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, quản trị tài chính, thị trường tài chính, kinh tế tài chính, quản trị rủi ro

pdf 30 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận