Phần mềm máy tính

Chẩn đoán sự cố Phần mềm Máy tính theo đúng qui trình
Chẩn đoán và xử lý sự cố hệ thống trên Hệ điều hành Windows XP, Windows Vista
Cài đặt và khắc phục các sự cố cơ bản của Phần mềm Ứng dụng
Khắc phục các sự cố trên Internet và an toàn dữ liệu E-mail cho khách hàng
An toàn và tối ưu hóa hệ thống máy tính cho Doanh nghiệp

Từ khóa: Phần mềm máy tính, kỹ thuật máy tính, công nghệ máy tính, khoa học máy tính, phần mềm ứng dụng, khắc phục sự cố

ppt 41 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:25/10/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận