Bài giảng Lập trình cơ bản bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

Bài giảng Phần mềm máy tính và mạng máy tính bao gồm 2 nội dung chính là Phần mềm và Mạng máy tính, giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức về phần mềm hệ thống, phầm mềm công cụ, phần mềm tiện tích, các mô hình xử lý công tác, khái niệm về Internet, mạng máy tính, các tài nguyên và dịch vụ trên Internet.

Từ khóa: Bài giảng Lập trình cơ bản, Chương trình máy tính, Phần mềm hệ thống, Mạng máy tính, Khái niệm về Internet, Phần mềm tiện ích

ppt 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận