Lý thuyết tài chính tiền tệ


Mục tiêu nghiên cứu của môn học: Hiểu được khái niệm về hệ thống các quan hệ tài chính và từng bộ phận của hệ thống các quan hệ tài chính. Nắm được mối liên hệ giữa các bộ phận của hệ thống tài chính với nhau trong tổng thể hệ thống. Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản trong từng chương mục để làm nền tảng nghiên cứu các môn học chuyên ngành. Vận dụng được trong thực tiễn.

Từ khóa: Lý thuyết tài chính tiền tệ, tài chính tiền tệ, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 367 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận