Lý thuyết chung về tài chính

Điều kiện ra đời của tài chính
a. Sự hình thành của nền kinh tế hàng hoá- tiền tệ
b. Sự ra đời và hình thành các chức năng của Nhà nước

Từ khóa: quản trị tài chính, kế toán, tài chính, ngân hàng, báo cáo tài chính

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận