Lý thuyết mạch

Giáo trình lý thuyết mạch của thầy Đỗ Huy Giác Trường Học Viện Kỹ Thuật quân Sự được chia 5 chương:
Chương 1. Các khái niệm và nguyên lý cơ bản của lý thuyết mạch
Chương 2. Các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện
Chương 3. Hiện tượng quá độ trong các mạch RLC
Chương 4. Hàm truyền đạt và đáp ứng tần số của mạch
Chương 5. Mạng bốn cực và ứng dụng

Từ khóa: công nghệ điện tử, mạch điện cơ bản, sơ đồ mạch điện, định luật cơ bản mạch điện, phân loại mạch điện, vô tuyến điện, kỹ thuật điện

pdf 238 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:213 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận