Luận văn Thạc sĩ Công nghệ điện tử - Viễn thông: Ứng dụng cảm biến 3D Kinect trong nhận diện ngôn ngữ cử chỉ tiếng Việt hỗ trợ việc giao tiếp với người khuyết tật khiếm thính

 Mục tiêu của nghiên cứu này là có thể nhận dạng các tư thế của bàn tay người trong không gian ba chiều (3D) trong một khung dữ liệu thu được từ cảm biến Kinect. Địa chỉ ứng dụng của bài toán bước đầu là nhận dạng các kí tự chữ cái trong bảng ngôn ngữ kí hiệu và tôi mong muốn có thể mở rộng sang các ứng dụng tương tác thực tế ảo, thực tế tăng cường và điều khiển thiết bị.

Từ khóa: Ứng dụng cảm biến 3D Kinect, Cảm biến Kinect, Điện tử viễn thông, Luận văn thạc sĩ, Nhận dạng tư thế bàn tay, Ngôn ngữ kí hiệu

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận