Luận văn Thạc sĩ Công nghệ điện tử - Viễn thông: Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

 Mục tiêu của luận văn này là triển khai trong thời gian thực thuật toán nén thoại MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C55xx, với các nội dung như sau: Phân tích tổng quan về nén thoại; mô hình nén thoại MELP; phân tích, nghiên cứu bộ xử lý tín hiệu số TMS320C55X; phân tích, xây dựng, triển khai thực thi thời gian thực mô hình MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509, đề xuất cải tiến MELP và đánh giá kết quả thử nghiệm.

Từ khóa: Mô hình thuật toán MELP, Bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509, Điện tử viễn thông, Mô hình nén thoại MELP, Mô hình MELP, Điện tử viễn thông

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận