Luận văn Thạc sĩ Công nghệ điện tử - Viễn thông: Ứng dụng smartphone cho điện tâm đồ không dây

Nội dung của luận văn là giải quyết bài toán phát triển ứng dụng smartphone cho y tế. Đối tượng là phát triển ứng dụng smartphone chạy trên hệ 7 điều hành Android, truyền dữ liệu điện tim từ thiết bị đầu cuối tới trung tâm.

Từ khóa: Ứng dụng smartphone, Điện tâm đồ không dây, Ứng dụng smartphone cho y tế, Điện tử viễn thông, Thiết bị đầu cuối, Luận văn thạc sĩ

pdf 49 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận