Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Mục tiêu luận án nhằm: tiếp cận được công nghệ sản xuất ra vật liệu cacbon nano và tiến đến làm chủ được nó, nghiên cứu ứng dụng bước đầu của vật liệu này vào lĩnh vực hấp phụ, xúc tác nhằm xử lý các chất hữu cơ độc hại gây ô nhiễm môi trường.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hợp chất hữu cơ, Ứng dụng của vật liệu cacbon nano

pdf 154 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:326 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận