Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von-ampe hòa tan

Mục tiêu của luận án: nghiên cứu một số cách hệ thống, xác lập các điều kiện từ lấy, bảo quản, xử lý, chiết tách, làm giàu đến khi đo xác định chinh xác và tin cậy một số dạng selen trong mẫu hải sản.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hóa phân tích, Nghiên cứu xác định một số dạng selen

pdf 156 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:264 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận