Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to (goniothalamus macrocalyx ban) và giác đế cuống dài (goniothalamus gracilipes ban) họ na (annonaceae)

Mục tiêu của luận án: nghiên cứu thành phần hóa học cây Giác đế đài to (G. macrocalyx Ban)và cây Giác đế cuống dài (G. gracilipes Ban) nhằm phát hiện các hợp chất có hoạt tính chống ung thư,...

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hóa hữu cơ, Đề tài nghiên cứu hóa học

pdf 174 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:292 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận