Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban]

Mục tiêu: thu thập mẫu thực vật và xử lý mẫu, điều chế các cao chiết từ mẫu thực vật, phân lập các hợp chất từ các cao chiết mẫu thực vật, xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được, thử hoạt tính của một số dịch chiết và hợp chất phân lập được.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hóa hữu cơ, Đề tài hợp chất phân lập từ cây cọ

pdf 118 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận