Luận án tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn (tetradium glabrifolium(benth.) hartl.)

Mục tiêu: nghiên cứu để làm rõ thành phần hoá học chủ yếu của cây dấu dầu lá nhẵn nhằm tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo để tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp phần giải thích được tác dụng chữa bệnh của vị thuốc này.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án tiến sĩ hóa học, Luận án hóa lý thuyết, Luận án hóa lý, Luận án hóa hữu cơ, Đề tài nghiên cứu hóa sinh học

pdf 222 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:270 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận