Kỹ năng quản trị chiến lược

Chiến lược là định hướng và phạm vi của 1 tổ chức về dài hạn nhằm dành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi ,để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan.Quản trị chiến lược là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn.

Từ khóa: kỹ năng quản trị chiến lược, quản trị chiến lược , hoạch định chiến lược, chiến lược và đạo đức, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận