quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược của tổ chức, xây dựng các chính sách và kế hoạch để đạt được các mục tiêu và phân bổ các nguồn lực của tổ chức cho việc thực hiện các chính sách, kế hoạch này. Nhiệm vụ bao gồm : thiết lập mục tiêu - tức xác định tổ chức muốn đi đâu, về đâu; xây dựng kế hoạch - tức xác định tổ chức sẽ đi đến đó bằng con đường nào; bố trí, phân bổ nguồn lực - tức tổ chức dùng phương tiện, công cụ gì để đến đó.

Từ khóa: quản trị kinh doanh, kỹ năng bán hàng, quản trị chiến lược, hoạch định chiến lược, ma trận TOWS, ma trận CL cạnh tranh.

ppt 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận