Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh vì sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh vì sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp, quá trình hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: Nâng cao năng lực cạnh tranh, Năng lực cạnh tranh, Văn hóa doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương, Luận văn kinh tế, Kinh doanh quốc tế

pdf 114 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:19/07/2014 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 17

Đăng nhập để bình luận