Khóa luận tốt nghiệp: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn để có một cái nhìn rõ hơn về vị thế của Trung Quốc trong thƣơng mại toàn cầu sau khi là thành viên của WTO và chỉ ra những tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam.

Từ khóa: Trung Quốc gia nhập WTO, Xuất khẩu hàng hóa, Thị trường xuất khẩu, Khóa luận tốt nghiệp ngoại thương, Luận văn kinh tế, Kinh tế ngoại thương

pdf 134 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:19/07/2014 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận