Kế toán chênh lệch các quyết định ngắn hạn

Trong kế toán quản trị đã trình bày việc đo lường chi phí đầy đủ, đó là một dạng cấu trúc chi phí. Trong chương này chúng tôi đưa ra một dạng cấu trúc chi phí cơ bản thứ hai được gọi là chi phí chênh lệch. Một số người gặp khó khăn trong việc lĩnh hội tư tưởng là có nhiều loại cấu trúc chi phí. Họ nói rằng “khi tôi trả 280 đôla cho công ty để lấy một chiếc bàn thì rõ ràng chi phí cho cái bàn của tôi là 280 đôla. Làm thế nào số chi phí đó có thể khác đi được”. Do vậy, có thể đưa ra ba nhận xét sau: (1) chi phí chắc chắn là có nhiều nghĩa; (2) các trường hợp chênh lệch trong cấu trúc chi phí liên quan đến mục đích sử dụng thông tin chi phí; (3) khi những trường hợp chênh lệch này chưa được hiểu rõ thì có thể có những sai lầm nghiêm trọng

Từ khóa: kế toán sản xuất, chi phí sản xuất, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán quản trị, hoạc toán chi phí

doc 69 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận