KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

Chương này bắt đầu giới thiệu cấu trúc thông tin thứ hai về kế toán quản lý - kế toán chênh lệch. Khái niệm về chi phí chênh lệch (cũng như các khoản thu nhập chênh lệch) được trình bày tương phản với khái niệm về chi phí đầy đủ. Việc sử dụng kế toán chênh lệch trong phân tích một số vấn đề thuộc phạm vi thời gian tương đối ngắn, sẽ được mô tả ở đây.

Từ khóa: kế toán sản xuất, chi phí sản xuất, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán quản trị, hoạc toán chi phí

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận