Hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu

-môi trường bên ngoài MNC:đánh giá các yếu tố chính trị,kinh tế,văn hóa và những khuynh hướng thay đổi của các yếu tố này
-môi trường bên trong MNC:đánh giá FAS,tiềm năng của FSA,sản phẩm,nguồn lực,bốn lĩnh vực chức năng:hoạch định chiến lược toàn cầu,đánh giá cạnh tranh,thị trường,phát triển chiến lược cạnh tranh,rào cản ra vào

Từ khóa: kinh tế học, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế, hoạch định chiến lược toàn cầu, tiến trình hoạch định chiến lược

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận