Giới thiệu Hệ thống Scada - Trạm biến áp 110KV Bàu Xéo

Giới thiệu Hệ thống Scada - Trạm biến áp 110KV Bàu Xéo giới thiệu về hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm, sơ đồ kết nối hệ thống Scada, thiết bị RTU C264 - Khả năng kết nối, thiết bị RTU C264 - Phần cứng, rơ le bảo vệ Toshiba, đồng hồ vamp, switch mạng, đồng hồ GPRS và một số hệ khác.

Từ khóa: Hệ thống điện, Hệ thống Scada, Giới thiệu Hệ thống Scada, Trạm biến áp, Sơ đồ kết nối hệ thống Scada, Thiết bị RTU C264

pdf 21 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:178 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận