Luận văn: Thiết kế quy trình chế tạo chi tiết trục vít

D9o62 án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản để giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo. Sau khi thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy, sinh viên được làm quen với cách sử dụng
tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và khả năng kết hợp so sánh những kiến thức lý thuyết và thực tế sản xuất.

Từ khóa: luận văn báo cáo, thiết kế trục vít, công nghệ chế tạo, kỹ thuật chế tạo, chế tạo máy, cơ khí chế tạo

pdf 39 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:10/11/2012 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận