Bài giảng Môn học Máy Công Cụ Điều Khiển Chương Trình Số

CNC viết tắt của các từ Computer Numerical Control, xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 1970 khi máy tính bắt đầu được dùng ở các hệ điều khiển máy công cụ thay cho NC, Numerical Control (Điều Khiển Số). Trước khoảng thời gian nầy, các chương trình NC thường phải được mã hoá và xử lý trên các băng đục lỗ, hệ điều khiển phải có bộ đọc băng để giải mã cung cấp tín hiệu điều khiển các trục máy chuyển động. Cách nầy đã cho thấy nhiều bất tiện, chẳng hạn khi sữa chữa, hiệu chỉnh chương trình, băng chóng mòn, khó lưu trữ, truyền tải, dung lượng bé... Hệ điều khiển CNC khắc phục các nhược điểm trên nhờ khả năng điều khiển máy bằng cách đọc hàng ngàn bít thông tin được lưu trong bộ nhớ, cho phép giao tiếp, truyền tải và xử lý, điều khiển các quá trình một cách nhanh chóng, chính xác.

Từ khóa: máy công cụ, điều khiển số, khoa học công nghệ, bài giảng Môn học Máy Công Cụ Điều Khiển Chương Trình Số, cơ khí ứng dụng, hệ thống dữ liệu

pdf 124 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận