Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 1

Nội dung giáo trình chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lý nước, đồng thời cũng giới thiệu một số kiến thức về quản lý các công trình trong trạm xử lý nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Giáo trình Xử lý nước cấp, Xử lý nước cấp, Trạm xử lý nước, Công trình xử lý nước, Thiết kế trạm xử lý nước, Chất lượng nước

pdf 99 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:30 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận