Ebook Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về nước và nước thải, tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)