Giáo trình Vi sinh vật

Vi sinh vật học là khoa học nghiên cứu về các cơ thể hoặc các nhân tố quá nhỏ đến mức không thấy được bằng mát thường, tức là các vi sinh vật. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Vi sinh vật". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Từ khóa: Giáo trình Vi sinh vật, Vi sinh vật, Tài liệu vi sinh vật, Nghiên cứu vi sinh vật, Tìm hiểu vi sinh vật, Các vi sinh vật

doc 779 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:09/10/2015 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận