Giáo trình: Bệnh truyền nhiễm

Mặc dầu, trong nhiều thập kỷ qua, y học đã đi một bưóc khá dài về những tiến bộ trong điều trị và phòng ngừa, nhưng đến nay bệnh nhiễm còn là nguyên nhân từ vong chính và đã ảnh huởng đến điều kiện sống của hằng trăm triệu người trên thế giới. Sau thế chiến thứ II đã có hằng trăm loại hóa trị liệu, kháng sinh chống vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng rất hiệu lực, an tòan.Song lại xuất hiện các loại vi sinh vật kháng thuốc, thậm chí ở mức báo động

Từ khóa: kiến thức y học, giáo trình y học, bệnh truyền nhiễm, cận lâm sàng, vi sinh vật, ký sinh trùng, cơ chế gây bệnh

pdf 198 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)