Giáo trình Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép: Phần I - PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân

Giáo trình Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép: Phần I trình bày các nội dung: đại cương về kết cấu bê tông cốt thép, nguyên tắc tính toán và cấu tạo, cấu kiện chịu uốn. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Cấu kiện bê tông cốt thép Phần I, Giáo trình bê tông cốt thép, Tài liệu xây dựng, Cấu kiện bê tông cốt thép, Bê tông cốt thép, Cấu kiện chịu uốn

pdf 59 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:269 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 39

Đăng nhập để bình luận