Giáo trình Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép: Phần II - PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân

Giáo trình Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép: Phần II, trình bày các kiến thức: cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéo, tính động võng và khe nứt, sàn toàn khối. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Cấu kiện bê tông cốt thép Phần II, Giáo trình bê tông cốt thép, Tài liệu xây dựng, Cấu kiện bê tông cốt thép, Cấu kiện chịu nén, Cấu kiện chịu kéo

pdf 115 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 22

Đăng nhập để bình luận