Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Kim Yến, TS. Thân Thị Thu Thủy (chủ biên)

Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 1 trình bày kiến thức nền tảng phân tích đầu tư chứng khoán và phân tích cổ phiếu. Cuốn sách cung cấp một cách có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao việc phân tích chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư trên TTCK cho sinh viên các ngành kinh tế và các bạn đọc có quan tâm đến đầu tư chứng khoán.

Từ khóa: Giáo trình Chứng khoán, Phân tích chứng khoán, Đầu tư chứng khoán, Phân tích và đầu tư chứng khoán Phần 1, Phân tích cổ phiếu, Thị trường chứng khoán

pdf 278 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:295 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 24

Đăng nhập để bình luận