Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Kim Yến, TS. Thân Thị Thu Thủy (chủ biên)

Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 2 trình bày các nội dung trong phân tích trái phiếu, phân tích chứng khoán phái sinh, xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Cuốn sách dành cho sinh viên các ngành kinh tế và các bạn đọc có quan tâm đến đầu tư chứng khoán.