GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ


Thống kê là một trong các nghiệp vụ không thể thiếu được trong công tác quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó còn được sử dụng như một công cụ bắt buộc trong nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động thực tiễn. Do vậy, nguyên lý thống kê kinh tế là môn học không thể thiếu được trong hầu hết các ngành đào tạo.

Từ khóa: nguyên lý thống kê kinh tế, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 118 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 23

Đăng nhập để bình luận